HAMLOG.EU logohamlog
      Feb 23 2019, 10:28 UTCRegistered users: 11219HAMLOG total QSO: 35,749,302
Callsign:           
This website: online logbook, radioamateur contact list, online log, online hamlog, ham log, online radioamateur log, online logger program, ham logs, ham radio log search, online status of QSL card
HOME
INFORMATION
LOG LIST
DXCC
REGISTER
CONTACT
FORUM
     Login
     DX Cluster
10:28 UTC -
 France - EU
Ref contest 77
7098.0
 France - EU
Ref contest 77
F2MA -
 France - EU
Ref contest 77
F6KOP
 France - EU
Ref contest 77
10:28 UTC -
 Poland - EU
CQ CQ CQ
18142.5
 Poland - EU
CQ CQ CQ
SP9MKG -
 Poland - EU
CQ CQ CQ
SP9MKG
 Poland - EU
CQ CQ CQ
10:28 UTC -
 Spain - EU
7170.5
 Spain - EU
EA4GSH -
 Spain - EU
EA3IEO
 Spain - EU
10:27 UTC -
 France - EU
REF
7112.0
 Ireland - EU
REF
F2FZ -
 France - EU
REF
EI2KM
 Ireland - EU
REF
10:27 UTC -
 England - EU
IO93QO TR JO51EU 549
432475.0
 Fed. Rep. of Germany - EU
IO93QO TR JO51EU 549
M0HOM -
 England - EU
IO93QO TR JO51EU 549
DB0XY/B
 Fed. Rep. of Germany - EU
IO93QO TR JO51EU 549
10:27 UTC -
 France - EU
French Contest
14271.0
 Morocco - AF
French Contest
F4LKC -
 France - EU
French Contest
CN8SG
 Morocco - AF
French Contest
     Advertisement     Forum last comm.
     Search
     HAMLOG banner
 
HAMLOG.EU The Online LOG
 
Europe
European Russia               flag European Russia
Online Log - QSO List - R2ZTCQ Zone: 16
ITU Zone: 29
QTH: RDA: BO-09; Locator: KO80GM; Operator: Mike
 LOGs of HAMLOG.EU:       All station

 R2ZT total QSO: 2709 QSO/page: 25
QSO No.:  
QSO Date:  

  Advanced Search On ...
Callsign:     

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . . . 109 Next >

No.Date UTCBandCallsignQTHOperatorModeRSTs
1.2017-06-0416:5220 mFed. Rep. of Germany DL8KAC51766 EngelskirchenVladSSB59
2.2016-10-1313:4515 mItaly IB2VIGSSB59
3.2016-10-1313:4220 mFrance TM300CCAESSB59
4.2016-10-1313:2215 mUnited Arab Emirates A65DCSSB59
5.2016-10-1312:4920 mAsiatic Russia R9OOã. Íîâîñèáèðñê À/ÿ 15ÅâãåíèéSSB58
6.2016-10-1312:4520 mMoldova ER2GTiraspol; Ul. Odesskaya 7Nikolay I.SSB59
7.2016-10-1312:3515 mAsiatic Russia RA9CCUSverdlovskaya Obl. DegtyaÞðèéSSB59
8.2016-10-1312:1815 mEngland M0OXORoyston; BarnsleyCharlesSSB59
9.2016-10-0915:4620 mSpain AN400GSSB59
10.2016-10-0911:2315 mSpain AN400GSSB59
11.2016-10-0911:1917 mSpain AN400USSB59
12.2016-10-0910:4317 mSpain AN400ASSB59
13.2016-10-0910:1315 mSpain AN400NSSB59
14.2016-10-0910:0017 mSpain AN400NSSB59
15.2016-10-0813:2217 mEngland G0EPUMaltby;CyrilSSB57
16.2016-10-0813:0915 mFrance F4GDOJohnSSB59
17.2016-10-0812:5617 mSpain AN400MSSB59
18.2016-10-0812:5317 mItaly II1TO10141 TorinoA.R.I. Sezione Di ToSSB59
19.2016-10-0812:3615 mSpain AN400ASSB59
20.2016-10-0812:2420 mEngland GB70CVSSB58
21.2016-10-0812:1517 mFrance TM77XSSB59
22.2016-10-0811:4120 mEuropean Russia RN400DSSB59
23.2016-10-0811:3820 mAsiatic Russia RZ9JZã. ÍèæíåâàðòîâñêÀëåêñàíäðSSB59
24.2016-10-0811:3220 mBosnia-Herzegovina E73ESPPolje BbClubSSB59
25.2016-10-0615:0420 mSpain AN400TSSB59

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . . . 109 Next >Please click to Like button, if you like the log of R2ZT!

     Links


     Partners
 
 
UN Amateur Radio News
ant_tower
© 2007-2019 HAMLOG.EU - All rights reserved. * Contact * Register * Privacy - GDPR * Elapsed time: 0.563 sec